Akademik-İdari Birim Etkinlikleri
2019-2020 Akademik Yılı 

Akademik-İdari Birim Etkinliklerimiz;

Konser

10

Tiyatro

1

Konferans

137

Seminer

14

Panel

10

Söyleşi

2

Kongre

3

Eğitim

103

Tören

14

Gösteri

26

Toplam

320