AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KANTİN İHALESİ

06 Eki

  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

1- İhale ilan metninde ismi, yeri, şartları ve geçici teminatı yazılı 1 Adet Taşınmaz (Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Kantin Alanı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 35/d ve 51 (g) bendine göre Pazarlık usulüyle anlaşmak suretiyle ihale edilecektir.

2- İhaleler,  ilan metninde belirtilen tarihler ve saatlerde Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Odasında yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen istekliler en geç ihale ilan metninde belirtilen ihale günü ve saatine kadar ihale işlem dosyasını Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görebilir, alabilir ve anılan tarih ve saate kadar teklif dosyasını verebilirler.

4-İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olması ve ilan metninde belirtilen belgeleri, ihale dosyası ile birlikte vermeleri gerekmektedir.

İhale İlan Metni için TIKLAYINIZ..