ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ KURULMASI VE GÜNCELLENMESİ

29 Eyl

  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

1- Yeni Kurulacak Öğrenci Toplulukları:

2017-2018 akademik yılında yeni öğrenci topluluğu kurmak isteyen öğrencilerimizin;

Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin 10. maddesine göre belgeleri hazırlayarak en geç 20.10.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Topluluk Tüzüğü(Ek-1)

b) Topluluk Üye Listesi(Ek-2)

c) Kuruluş Dilekçesi(Ek-3)

d) Faaliyet Planı (Ek-4)

e) Kurucu Üyelerin Öğrenci Belgesi

f) Topluluk Danışmanı Teklif Dilekçesi(Ek-5)

g) Genel Kurul Tutanağı (Ek-7)

 

2-Güncelleme Yapacak Öğrenci Toplulukları:

2016-2017 akademik yılında aktif olup 2017-2018 akademik yılında da faaliyetlerine devam etmek isteyen öğrenci toplulukları;

Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi 'nin 12.maddesinde yer alan evrakları hazırlayarak 20.10.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

(a) Güncelleme Talep Formu (EK-6)

(b) Topluluk Üye Listesi (EK-2)

(c) Faaliyet Planı (EK-4)

(d) Topluluk Danışmanı Teklif Dilekçesi (EK-5)

(e) Genel Kurul Tutanağı (EK-7)

(f) Karar Defteri

(g) İşletme Hesabı Defteri

(h) Gelir Makbuzu Defteri

(ı) İç Denetim Formu (EK-8)

(i) Topluluk yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri öğrenci belgesi

(j) Faaliyet Raporu (EK-9)